top of page
NOROLXnovus

NOROLEXnovus

NOROLEXnovus extrudrar i SSE-utförande har i sitt basutförande konstruerats för att i första hand vara enkla och tillförlitliga maskiner för våra kunder. Våra Extrudrar med måtten Ø18-45 mm kan även erbjudas i MSE-utförande vilket ni kan läsa mer om under Co-Extruders.

Extruders Novus01

Konstruktion

Alla våra extrudermodeller är i sitt standardutförande konstruerade som SSE, vilket innebär att de är stationära maskiner. Novus är en modellserie som vi även kan erbjuda i ett MSE-utförande med skruvdiameter på upp till Ø45 mm, dessa kallas då exempelvis MSE3025D.

 

Elskåpet för den konventionella styrningen är integrerat i chassit på alla våra extrudermodeller. Det enda undantaget är MSE-modellerna vilka har styrningen i det svängarmsupphängda elskåpet.

 

Värme

Värmezonernas temperaturstyrning sker med hjälp av avancerade PID temperaturregulatorer med Typ J-givare. Designen och formatet på dessa regulatorer är både väldigt användarvänligt och även väldigt servicevänligt. Skruvrörens element är antingen utförda i materialet mekanit eller i keramik beroende på vilken typ av process. Alla skruvrörets zoner är kylda genom fläkt.

 

Drivning

För att möjliggöra extrudering vid låga hastigheter, med ett bibehållet vridmoment, så utförs den elektroniska motordrivningen av frekvensomvandlare med vektorteknik. Den mekaniska drivningen sker med hjälp av antingen vinkelväxelmotor alternativt flatväxelmotor. Vilken som styr beror på vilket som lämpar sig bäst för den specifika

byggformen. De båda alternativen har en mycket kraftfull och tålig konstruktion med en garanti för hög effektivitet och tillförlitlighet. Den så kallade axiella kraften på plastificeringsskruven belastar inte växelmotorn då den tas upp av lagerhuset.

 

Skruv och rör

Standardutförandet av skruven är en konventionell enstegsskruv med inmatning, pumpzon samt kompression. I normala fall är skruven nitrerhärdad men den kan även fås med annan behandling beroende på vilken typ av process det gäller.

 

Även skruvröret är nitrerhärdat och har en integrerad intagsöppning. För att förhindra värmeåterledning till materialmagasinet så finns det ett effektivt vattenkylt område precis framför denna intagsöppningen.

 

Om så önskas så kan vi på beställning tillverka och leverera maskiner på upp till Ø130 mm, vilka då anpassas direkt för kundens önskemål. Alla våra maskiner levereras med två års fabriksgaranti.

NOROLEX Brevis

NOROLEXbrevis

NOROLEXbrevis Extrudrar i SSE-utförande har i sitt basutförande konstruerats för att vara fullutrustade och tillförlitliga maskiner från start. Vi erbjuder dessa maskiner i storlekarna från Ø30 mm till Ø90 mm. Bilden till höger föreställer en NOROLEXbrevis SSE3525D

Extruders Brevis02.jpg

Konstruktion

Alla våra extrudermodeller är i sitt standardutförande konstruerade som SSE, vilket innebär att de är stationära maskiner. Vår modellserie Brevis kännetecknas av fullutrustade, korta och kompakta maskiner som i sitt standardutförande är utrustade

med följande:
 

• PLC Extruderstyrning med touchscreen

• CMG Motor (Vattenkyld)

• Smältatryckmätning

• Smältatemp-mätning

• Skruvutdragning - bakåt och framåt

• Upp till 9 värmezoner

• Yttre larmingång

• Synkronkörning

• Timer för värme m.m.

 

Värme

Temperaturstyrningen på våra Brevis-modeller finns inbyggd i PLC:n som fristående modul. Denna ger möjligheter att använda upp till 9 värmezoner med strömövervakning samt Typ J-termoelement. Modellen kommer utrustad med timerfunktion för tidsinställd uppvärmning och även larmövervakning av givare samt värmeband m.m. Skruvrörens element är antingen utförda i materialet mekanit eller i keramik beroende på vilken typ av process. Alla skruvrörets zoner är kylda genom fläkt.

 

Drivning

Det är frekvensomvandlare med vektorteknik som utför den elektroniska drivningen. Detta möjliggör extrudering vid låga hastigheter med bibehållet vridmoment. Plastificeringsskruvens axiella kraft tas upp av CMG Motorns integrerade lagerhus

alternativt växellåda. CMG motorn är frekvensstyrd och vattenkyld, dessutom är växellådan och lagerhuset gemensamt oljesmorda.

 

Skruv och rör

Standardutförandet av skruven är en konventionell enstegsskruv med inmatning, pumpzon samt kompression. I normala fall är skruven nitrerhärdad men den kan även fås med annan behandling beroende på vilken typ av process det gäller. Även skruvröret är nitrerhärdat och har en integrerad intagsöppning. För att förhindra värmeåterledning till materialmagasinet så finns det ett effektivt vattenkylt område precis framför denna intagsöppningen.

 

Våra Extruders med storlek upp till 90 mm tillverkas enligt beställning och är då anpassade direkt för kundens önskemål och behov. Alla våra maskiner levereras med två års fabriksgaranti och från SE60 och uppåt, tillverkas skruvröret i Bimetall-utförande.

Norolexuilis

NOROLEXutilis

NOROLEXutilis Extrudrar i SSE-utförande har i sitt basutförande konstruerats för att vara ekonomiska, enkla och tillförlitliga maskiner. Denna modell erbjuds i tre maskinstorlekar vilka är Ø45, Ø60 samt Ø75 mm med L/D förhållande 25 som standard.

 

Bilden till höger föreställer en NOROLEXutilis SSE4525D, extrautrustad med PLC-styrning.

Extruders Utilis03.jpg

Konstruktion

Alla våra Utilis-modeller är i sitt standardutförande konstruerade som SSE, vilket innebär att de är stationära maskiner. Vår Utilis-serie kännetecknas främst av modellernas korta, kompakta maskiner som ger mycket god åtkomlighet. Under skruvröret är drivmotorn placerad vilken har direktdrift, likt alla våra andra extrudermodeller. Skruvröret, extruderväxellådan samt det inbyggda lagerhuset är alla vattenkylda. På alla våra extrudermodeller så är elskåpet för den konventionella styrningen integrerad på chassit. Manövreringen av maskinen sker från det svängbara pulpetskåpet.

 

Värme

Värmezonernas temperaturstyrning sker med hjälp av avancerade PID temperaturregulatorer med Typ J-givare. Designen och formatet på dessa regulatorer är både väldigt användarvänligt och även väldigt servicevänligt. Skruvrörens element är antingen utförda i materialet mekanit eller i keramik beroende på vilken typ av process. Alla skruvrörets zoner är kylda genom fläkt.

 

Drivning

För att möjliggöra extrudering vid låga hastigheter, med ett bibehållet vridmoment, så utförs den elektroniska drivningen av frekvensomvandlare med vektorteknik. Den mekaniska drivningen sker med hjälp av en konventionell luftkyld asynkrondator med koppling vilken driver den speciella extruderväxellådan. Konstruktionen av maskinen är väldigt robust och kräver ytterst lite underhåll samtidigt som den har en väldigt lång livstid. Alla våra maskiner levereras med en två års garanti.

 

Skruv och rör

Standardutförandet av skruven är en konventionell enstegsskruv med inmatning, pumpzon samt kompression. I normala fall är skruven nitrerhärdad men den kan även fås med annan behandling beroende på vilken typ av process det gäller.Även skruvröret är nitrerhärdat och har en integrerad intagsöppning. För att förhindra värmeåterledning till materialmagasinet så finns det ett effektivt vattenkylt område precis framför denna intagsöppningen.

För oss är kvalité viktigt

Vår målsättning är att alltid leverera produkter till våra kunder som garanterar en jämn och hög kvalitet. Detta uppnår vi genom att noggrant välja ut välkända tillverkare, komponenter samt de bästa underleverantörerna i vårt närområde.

bottom of page