top of page

Dragverk

NOROLEX Dragverk

NOROLEX Dragverk MP50, MP100 samt MP155 har inte många särskiljande egenskaper från varandra. Det är främst bandbredden som skiljer dem åt samt att MP50 är svängbar.

 

Utöver detta så är konstruktionen den samma. Dragverken är lättplacerade enheter som har till uppgift att dra fram små slangar, rör eller andra mindre profiler.

 

Bra att veta är att på grund av dess utformning så har de sina begränsningar när det kommer till presskraft, ”Ju mindre profilhöjd - desto bättre dragkraft”.

Dragverk för plastindustrin

Konstruktion

NOROLEX dragverk består av ett under- och ett överband där underbandet drivs av motorn och överför den specifika hastigheten till överbandet. Båda banden snurrar i exakt samma hastighet och sitter fullständigt inkapslade för att motverka skaderisk. Profilhöjden, det vill säga höjdjusteringen mellan banden, görs manuellt med en ställskruv som sänker eller höjer överbandet. Det är även möjligt att justera höjden på hela dragverket, detta görs antingen via underdelen eller överdelen av dragverket beroende på vilken modell det är. MP50-modellen är dessutom svängbar, vilket innebär att man kan svänga bort den från produktionslinjen vid eventuellt underhåll.

 

Manöver

Det är via dragverkets elskåp som start och manövrering sker. Elskåpet innehåller all elektronik, alla knappar och vred samt visarinstrument.

 

Drivning

Den mekaniska drivningen sker antingen med en Spiroplan växel eller en snäckväxelmotor beroende på vilket som lämpar sig bäst till ändamålet. De båda alternativen har en mycket hög verkningsgrad samt en robust konstruktion. Den elektroniska drivningen utförs av frekvensomvandlare som med en låg underhållskostnad

möjliggör produktion från 0 till maxhastighet utan nedväxlingar.

 

Dragband och hjul

I standardutförandet består dragbanden av PUR Kuggremmar vilka har en väldigt hög

slitstyrka tillsammans med en hög friktion vilket innebär en hög dragkraft. Vilken

beläggning på banden det är beror på kundens önskemål.

För oss är kvalité viktigt

Vår målsättning är att alltid leverera produkter till våra kunder som garanterar en jämn och hög kvalitet. Detta uppnår vi genom att noggrant välja ut välkända tillverkare, komponenter samt de bästa underleverantörerna i vårt närområde.

bottom of page